طلا و الماس را می توان گیاهان سازندگان در آفریقای جنوبی